Integritetspolicy / GDPR

Detta dokument är upprättat i syfte att redovisa hur vi månar om våra kunders integritet. Personuppgifter behandlas därför med försiktighet och i enlighet med rådande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vi samlar in de personuppgifter kunden förser oss med för att kunna erbjuda en så bra kundupplevelse som möjligt vad gäller kundservice, bokning/betalning av parkering, medlemskap, nyhetsbrev och kundundersökningar. Dessutom är vårt parkeringshus kameraövervakat för att öka gästernas säkerhet, vilket innebär att vi har videokameror som filmar i P-huset. Vi samlar endast in de uppgifter kunderna tillåter oss att samla in och använder de endast för de ändamål de avser. Vår hemsida använder sig även av cookies för att kunna se vilken information våra kunder eftersöker på hemsidan och för att kontinuerligt kunna förbättra användarupplevelsen. På vår hemsida informerar vi om att vi använder oss av cookies.

I de fall där det är nödvändigt behöver vi dela med oss av vissa uppgifter till tredjepartsleverantörer för att exempelvis behandla en betalning eller dylikt. Våra tredjepartsleverantörer är valda med omsorg och även de följer rådande lagstiftning för att säkerställa att era personuppgifter behandlas med försiktighet och endast för de ändamål de avser.

De tredjepartsleverantörer vi i dagsläget arbetar med är SkiData (parkeringsystem), Swarco (SwappAccess/medlemsklubb och förbokningar), Nets/Netaxept (betalningssystem), Mailchimp (mailutskick), Binero (kundsupport via e-post), EagleEyes (kameraövervakning) och Trustpilot (kundomdömesportal).

Park It Smart samlar in eller dokumenterar en del uppgifter om kunderna för att uppfylla våra åtaganden gentemot kund, men ingen information vi behandlar bedöms som ”Känsliga personuppgifter”. Nedan är de områden inom vilka Park It Smart samlar personuppgifter markerade med blå ruta. Vilken typ av personuppgift som lagras för respektive kund beror på en rad omständigheter som beror på vilken tjänst kunden önskar:

Allt som direkt eller indirekt går att härleda till en fysisk person

Vi lagrar inte kundernas personuppgifter längre än nödvändigt för att kunna genomföra det vi åtar oss att göra, såvida inte lagen binder oss till att lagra uppgifterna längre. Hur länge vi lagrar uppgifterna beror således på vilket syfte som ligger till grund för att en personuppgift lagras.

För en lista över aktuella tredjepartsleverantörer hänvisar vi till avsnittet ”Vilka tredjepartsleverantörer delar Park It Smart uppgifter med?”. Viss information kunder lämnar kan behövas för verifikationssyfte i enlighet med Bokföringslagen och vi lagrar den då under den tid Bokföringslagen kräver. Dock är denna information inlåst och kan endast nås av ekonomifunktionen hos Park It Smart.

Kunden kan när som helst be oss om att ta bort kunduppgifter i våra system, så länge de inte krävs för att genomföra ett åtagande (exempelvis kan vi inte ta bort en parkerad gästs uppgifter så länge kunden har en pågående parkering, eftersom det krävs för att genomföra det avtal kunden har med Park It Smart).

Kund kan även, om ingen aktiv parkering pågår eller om betalning uteblivit, eliminera en del av uppgifterna på egen hand genom att logga in och ändra/ta bort uppgifter (Club Park It Smart/SwappAccess). Om dina frågor kring personuppgifter inte har besvarats ovan, vänligen kontakta Park It Smarts kundservice.

För att kunna erbjuda bästa service för våra kunder arbetar vi med ett antal tredjepartsleverantörer för att säkerställa kvalitet i det totala tjänsteerbjudandet inom områden som teknik, kundservice, säkerhet och marknadsföring. De tredjepartsleverantörer vi delar data med är listade nedan. Givetvis är det endast ändamålsenlig data som delas med dessa, dvs all data delas inte med alla tredjepartsleverantörer, utan endast den som krävs för att uppfylla den specifika tjänsten som erbjuds:

Skidata/Sweb/XLPR (AsanTech)
Sweb är det parkeringssystem som möjliggör för våra kunder att förboka parkering, bli medlem i vår kundklubb, förenkla betalningsflödet med nummerplåtsbaserad teknologi som möjliggör helautomatiska betalningar, hämta kvitton och se parkeringshistorik. Kunderna lägger själva upp ett antal uppgifter (namn, e-postadress, registreringsnummer på fordon, telefonnummer och betalkort) som krävs för att uppnå ovanstående nämnda ändamål. Kortuppgifterna som delas krypteras i Sweb, så att varken Park It Smart eller Sweb kan se dessa. Nummerplåtskamerorna vid in- och utfart fotar eller spelar in korta sekvenser för att kunna identifiera fordonets registreringsnummer, vilket går via en s.k XLPR-server som då kan avgöra om fordonet som anländer har en registrerad bokning, är medlem eller behöver föra in ett betalkort vid infart. I XLPR-systemet lagras fordonets registreringsnummer och in- och utfartstid samt bilder vid ankomst/utfart som lagras i två veckor innan de automatiskt raderas. Personal kan gå in för att felsöka kamerorna eller i supportsyfte följa upp varför kameran inte kunnat läsa av en nummerplåt korrekt. Om en medlem hos oss inte har använt vår tjänst under ett års tid kommer kunden att få ett mail där de behöver bekräfta att de vill ha kvar sitt konto, annars raderas kontot automatiskt 90 dagar efter mailutskicket.

Swarco/SwappAccess/XLPR (AsanTech)
SwappAccess är det parkeringssystem som möjliggör för våra kunder att förboka parkering, bli medlem i vår kundklubb, förenkla betalningsflödet med nummerplåtsbaserad teknologi som möjliggör helautomatiska betalningar, hämta kvitton och se parkeringshistorik. Kunderna lägger själva upp ett antal uppgifter (namn, e-postadress, registreringsnummer på fordon, telefonnummer och betalkort) som krävs för att uppnå ovanstående nämnda ändamål. Kortuppgifterna som delas krypteras i SwappAccess, så att varken Park It Smart eller SwappAccess kan se dessa. Nummerplåtskamerorna vid in- och utfart fotar eller spelar in korta sekvenser för att kunna identifiera fordonets regnummer, vilket går via en s.k XLPR-server som då kan avgöra om fordonet som anländer har en registrerad bokning, är medlem eller behöver föra in ett betalkort vid infart. I XLPR-systemet lagras fordonets registreringsnummer och in- och utfartstid samt bilder vid ankomst/utfart som lagras i två veckor innan de automatiskt raderas. Personal kan gå in för att felsöka kamerorna eller i supportsyfte följa upp varför kameran inte kunnat läsa av en nummerplåt korrekt. Om en medlem hos oss inte har använt vår tjänst under ett års tid kommer kunden att få ett mail där de behöver bekräfta att de vill ha kvar sitt konto, annars raderas kontot automatiskt 90 dagar efter mailutskicket.

NetAxept/Nets
Vår leverantör Nets/Netaxept är en nordisk betalleverantör som bistår vid transaktioner med våra kunder, vare sig det sker med kort på plats i P-huset (s.k. EMV där kund för in betalkort vid ankomst och utfart) eller genom vår e-handelplattform SwappAccess. Park It Smart kan aldrig se fullständiga kortuppgifter utan Netaxept/Nets krypterar dessa för att säkerställa högsta säkerhet och integritet. Park It Smart kan i supportsyfte (så som att söka upp transaktioner eller ta fram kvitton på kunders begäran) se de första fyra och sista fyra siffrorna på korten, men aldrig fullständiga uppgifter. SkiData SkiData är det bakomliggande parkeringssystemet som används i vårt garage. Detta är integrerat med SwappAccess och Nets/Netaxept för att kunna genomföra transaktioner. Den information som syns i SkiData varierar beroende på vad kunden har lämnat för information till Park It Smart. Vid infart med betalkort är kortuppgifterna krypterade. Även om man inte är medlem i Club Park It Smart läser dock våra kamerasystem av nummerplåtarna och kopplar den till en transaktion. Transaktionsuppgifter (krypterade kortuppgifter och regnummer) raderas i SkiData efter sex månader.

Mailchimp
Mailchimp är en marknadsföringsplattform som Park It Smart använder för att kommunicera med medlemmarna i Club Park It Smart genom mailutskick. Den information som delas med Mailchimp är kundens mailadress. Möjligheten att avregistrera sig från utskick finns längst ned i utskick om kunden så önskar. Mailchimp använder även cookies i syfte för datainsamling för att förbättra sin tjänst för användarna.

Binero
Binero är det mailverktyg Park It Smart använder sig av i syfte att ha kontakt med kunder. Efter 12 månader, eller på kunds inrådan, raderar vi de mail vi erhållit.

EagleEyes
EagleEyes är det kameraövervakningsverktyg vi använder oss av för att följa kameraövervakning. Kameraövervakningen gör videoinspelningar (utan ljud) och finns installerad för att öka säkerheten i P-huset. Materialet raderas 14 dagar efter inspelning. I det fall att material är föremål för Polisiära ärenden eller försäkringsärenden kan material komma att delas med tredje part efter kundens upprättande av Polisanmälan eller försäkringsärende hos kundens Försäkringsbolag. Google Analytics / Google Ads Vår hemsida använder sig även av cookies för att kunna se vilken information våra kunder eftersöker på hemsidan och för att kontinuerligt kunna förbättra användarupplevelsen. Vi kan således följa besökarnas beteende på hemsidan för att optimera våra flöden, men kan aldrig specifikt härleda ett besöksflöde till en enskild individ. Denna data kan sedan användas av Google i syfte att marknadsföra Park It Smart genom retargeting-annonsering, dvs att annonsering sker till kunder som tidigare varit inne på vår sida. Denna data behandlas av Google och inte direkt av Park It Smart.

Trustpilot
Trustpilot är en omdömesportal där kunden efter avslutad parkering ges möjlighet att recensera sin upplevelse hos Park It Smart i syfte att förbättra verksamheten eller dela med sig av upplevelser till andra kunder. Alla omdömen blir publika om kunden väljer att lämna ett omdöme, men möjligheten finns att förbli anonym. Park It Smart tillåts inbjuda dig via e-post att lämna ett omdömde om bolagets tjänster ni nyttjat i syfte för att erhålla feedback för att kunna förbättra tjänsten (”Syftet”). Vi använder ett extern bolag, Trustpilot A/S (”Trustpilot), för att samla in feedback, vilket innebär att Park It Smart kan dela ert namn, e-postadress och referensnummer (nummerplåt på fordonet) med Trustpilot för Syftet. Om du vill läsa mer om hur Trustpilot använder er data kan du läsa deras Privacy Policy på https://uk.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms. Park It Smart tillåts även att använda det omdöme du eventuellt lämnat via Trustpilot i marknadsföringssyfte i diverse analoga och digitala kanaler. Den data Trustpilot tar del av är e-postadress, referensnummer (i detta fall fordonets registreringsnummer) samt namn om kunden väljer att dela detta med Trustpilot.

Fortfarande inte medlem?

Registrera dig och få 20% rabatt på din parkering

Så här går det till vid förbokning / medlemsparkering

Förboka/drop-in

Du blir medlem och kan förboka din parkering via vår hemsida. Drop-in* går också givetvis bra!*Vid drop-in kan du betala med betalkort på plats eller genom automatisk betalning för dig som är medlem hos oss.

Vid ankomst

Vid ankomst läser en kamera av ditt registreringsnummer* och bommen öppnas automatiskt. Som alternativ kan du använda din QR-kod du fått med biljetten.*För dig som har bokat parkering eller är medlem med registrerad regplåt

Vid utfart

Vid utfart läser en kamera av registreringsnumret* och bommen öppnas automatiskt. Som alternativ kan du använda din QR-kod du fått med biljetten.*För dig som har bokat parkering eller är medlem med registrerad regplåt

Ditt kvitto

När parkeringen är avslutad skickas ditt kvitto automatiskt till din e-post**För dig som har förbokat parkering eller är medlem.