Tillsammans med våra parkerande gäster bidrog Park It Smart under hösten 2016 med 65.153 kr till barnrättsorganisationen Bris. Detta visar att vi tillsammans kan göra skillnad! Tack alla som var med och bidrog genom att parkera bilen hos Park It Smart i samband med era resor från Landvetter Flygplats! 

 

Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation vars verksamhet kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Men deras uppdrag sträcker sig längre än så. Bris jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter enligt barnkonventionen. Med utgångspunkt från barnens berättelser driver de opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

 

Vi på Park It Smart är oerhört stolta att, tillsammans med alla er som parkerar hos oss, samla in pengar till Bris. Detta är ytterligare ett initiativ för att du som parkerar på Landvetter ska kunna bidra till en bättre värld och ett bättre samhälle genom små val, som var du väljer att parkera bilen. 2015 samlade vi dessutom tillsammans in 128.036 kr till FN:s flyktingorgan UNHCR, vilket du kan läsa mer om här.  Detta innebär att vi, tillsammans med alla våra gäster har samlat in närmare 200.000 kr på två år – fantastiskt!

 

Läs mer om Bris och deras arbete för barnets rättigheter, samt bidra med en gåva, på bris.se.

 

 

Tack!

Öppettider: Dygnet runt • Adress: Flygvingevägen 1, Landvetter